Torsby Skidtunnel & Sportcenter logotyp, Startsidan

Instant online translation by Google Translate. We don't take any responsibility for the accuracy of the translation.

Sitemap

Personuppgiftspolicy

På Torsby Skidtunnel & Sportcenter värnar vi om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.
Här kan du läsa mer om vad som gäller, hur vi samlar in och använder din personliga information och om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Torsby Skidtunnel & Sportcenter, org.nr. 212000-1777, är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter du registrerar, såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.
Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Läs mer om den nya lagen på Datainspektionens webbsida, se länk: dataskyddsförordningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När registreras mina personuppgifter?

Hos Torsby Skidtunnel & Sportcenter kan dina personuppgifter registreras vid bla:

  • För att hantera dina bokningar och betalningar
  • För att förse dig med relevant information kring din bokning
  • För att hantera kundserviceärenden ex. via personligkontakt, mail, telefon eller via sociala medier.
  • För att skicka nyhetsbrev
  • Vid ifyllande av ett formulär
  • Vid deltagande av ett erbjudande.

Detta är exempel på tillfällen som vi registrerar dina personuppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna kan även användas för identifikation, statistikändamål och framförallt för att ge dig den bästa servicen.
Vid bokning och betalning krävs personuppgifterna enligt rättslig förpliktelse. Viss information lagras enligt direktiv från gällande regelverk, resterande uppgifter rensas 3 år efter senaste kundkontakt.
Dina uppgifter säljs inte vidare till tredje part, men kan vid behov komma att användas separat av intressenterna på anläggingen.


Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du kan när som helst kolla med oss vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du mejla in en begäran till oss.
Torsby Skidtunnel & Sportcenter vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter, vänligen lämna oss dina korrekta uppgifter. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna uppdateras, raderas eller få ut ett registerutdrag. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling och du har när som helst rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Så här begär du ett registerutdrag

Begäran av registerutdrag för alla dina personuppgifter som Torsby Skidtunnel & Sportcenter hanterar kan du göra via mejl eller direkt kontakt med oss. När vi fått din begäran kommer den att hanteras och du ska få svar inom en månad.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtagar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart sajten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att vi inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Uppdatering av policyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra i vår personuppgiftspolicy och vid större förändring kommer vi att informerar dig om uppdateringarna.

Har du frågor?

Kontakta oss på

Receptionen tel. +46 (0)560-270 00 E-post: info@skidtunnel.se
Platschef Anna Lindqvist tel. +46(0)73-8127004 E-post: anna@skidtunnel.se

Post- och besöksadress:

Torsby Skidtunnel & Sportcenter
Vasserudsvägen 11
685 34 Torsby