Torsby Skidtunnel & Sportcenter logotyp, Startsidan

Instant online translation by Google Translate. We don't take any responsibility for the accuracy of the translation.

Sitemap

Tillgänglighetsredogörelse

Torsby Skidtunnel & Sportcenter står bakom webbplatsen skidtunnel.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur skidtunnel.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kommer att hända med de brister vi har?

Denna webbplats har ganska många år på nacken och har genomgått flera ansiktslyft och designförbättringar rent utseendemässigt. Men bakom fasaden är det en förhållandevis gammal kod som vi vet inte håller den standard som krävs för att kunna upprätthålla en hög teknisk tillgänglighet. Vi arbetar därför med planering av att byta ut vår äldre plattform mot en nyare version där tillgängligheten och användbarheten kommer att vara bättre och där nästan alla av nedanstående problem kan lösas. När detta kan bli verklighet är dock svårt att svara på.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från skidtunnel.se i något annat format kan du kontakta oss: Skicka ett e-postmeddelande till info@skidtunnel.se eller ring oss på telefon 0560-27000.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att den inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet via e-post info@skidtunnel.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är idag inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns brister i tillgängligheten på webbplatsen.

Genomgång och åtgärder av webbplatsen

Detta är punkter som vi efter genomgång har konstaterat att de inte uppfyller de krav som ställs på oss.

  • Beskriv med text allt innehåll som inte är text. Det finns artikel, exteriör och objektsbilder som inte har ALT-texter inskriva.
  • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt.
  • Se till att det finns möjlighet att hoppa direkt till innehållet. Idag finns ingen möjlghet att hoppa över menyer och innehåll som du måste passera innan du kommer till innehållet..
  • Se till att färgkontraster är optimerade för synskade och färgblinda. Idag är delar av innehållet inte optimerat.
  • Beskrivningar och titlar (titles) saknas på viktiga delar.
  • Se till att koden validerar. Det finns varningar som inte validerar rätt och kommer rättas av vår systemleverantör i framtida versioner av den systemplattform vi använder.
  • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. Vi har ingen möjligt att testa olika hjälpmedel.
  • Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus. Vi har ingen möjligt att testa olika hjälpmedel.
  • Bildspel/Karuseller på startsidan och på våra områdessidor, går inte idag att stoppa eller pausa i sina rörelser.

Element finns i kod som inte visas på webbplatsen

Då tidgare designförbättringar har genomförts har vissa designelement fått vara kvar i koden, men gömts undan visuellt. Detta kan påverka talläsare som blinda använder för att kunna använda webbsidor. Eftersom vi kommer att planera för ett ny webbplats som kommer att lösa detta problem permanent på lång sikt så har vi just nu inga planer på att specifikt lösa detta kortsiktigt.

Oskäligt betungande anpassning

Torsby Skidtunnel & Sportcenter åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

De finns publika publicerade bilder som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi har ingen möjligt att testa olika hjälpmedel.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skidtunnel.se och sett över funktionaliteten på webbplatsen.

Vi har valt att granska webbplatsen efter ett urval av de riktlinjer som är sammanställda av Vägledningen för webbutveckling och presenterade på webbriktlinjer.se. Dessa 48 riktlinjer (https://webbriktlinjer.se/wcag/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) förklarar, illustrerar och exemplifierar alla WCAG-kriterier på nivå A och AA, det vill säga de som i webbdirektivet och annan reglering pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service.

Granskning har gjorts både manuellt och med olika testverktyg. Sammanställning av resultat för respektive riktlinje ger en aktuell status gällande tillgängligheten på webbplatsen.

Vi har granskat ramverket för webbplatsen som till exempel navigeringslösningar och gemensamma delar som sidhuvud och sidfot. Vi har även identifierat och valt ut ett antal sidor som är skapade från olika mallsidor. Dessa sidor har bedömts representera webbplatsen på ett bra sätt och ger oss förutsättningar att fånga upp problem och brister i tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes den 26 april 2023.